Գորիսի քարերի անտառ

 «Քարե անտառը» գտնվում է կանաչ անտառապատ հովտում` շրջապատված քարայրների շարքերով: