Վանաձորի  հրապարակը

Վանաձոր (Կիրովական) քաղաքի հրապարակը 1971 թվականին: