Երևանի տպագրիչների տունը

Երևանի տպագրիչների տունը 1969 թվականին: