Զբոսաշրջիկը Գեղարդի խաչքարի մոտ

Զբոսաշրջիկին հետաքրքրել է Գեղարդի խաչքարը. 1968 թվական: