Հայկական եկեղեցի Լվով քաղաքում

13-14-րդ դարերի հայկական եկեղեցի Լվովում. 1968 թվական: