Հեթանոսական Հայաստանի լուռ վկաներից

Զբոսաշրջիկները Գառնու հեթանոսական տաճարում: