Կամուրջ Եղեգնաձորում

Արփա գետի վրա գտնվող 13-րդ դարի կամուրջ Եղեգնաձորում: