Հեթանոսական Հայաստանի լուռ վկաներից

Զբոսաշրջիկները Գառնու հեթանոսական տաճարում: Բնության հատուկ պահպանվող տարածք: