Մուղնու Սուրբ Գևորգ վանք

Մուղնու Սուրբ Գևորգ վանքը 1976 թվականին: