Սաղմոսավանք

13-րդ դարի վանքը գտնվում է Քասախ գետի խոր կիրճի եզրին: