Լենինական. Լենինի հրապարակ

Լենինականի կենտրոնական հրապարակի ընդհանուր տեսքը: