Երիտասարդական պալատը

Երևանյան համայնապատկեր: Երիտասարդական պալատի շենքը: