Տեսարան Կապան քաղաքից

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքը (նախկինում Ղափան):