Ռուսական արվեստի թանգարան

Ռուսական արվեստի թանգարան (պրոֆեսոր Ա.Աբրահամյանի հավաքածու)