Լենինականի տեքստիլ ֆաբրիկա

Լենինականի տեքստիլ ֆաբրիկայի բանվորուհին աշխատանքի պահին: