Երևանի «Վահագն» թեյարանը

Մարդիկ իրենց հանգիստն են վայելում «Վահագն» թեյարանում: