Կամվոլնի գործարան

Նուրբ բրդյա գործվածքների կոմբինատ (Կամվոլնի գործարան):