Երևանի Լենինի հրապարակը

Երևանի Լենինի հրապարակի անցուդարձը: