Ջերմուկի ջրվեժը

Բնության ջրաերկրաբանական հուշարձան ՀՀ Վայոց ձորի մարզում: