Հայ շինարար

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շինարար: