Միջազգային երաժշտական մրցույթի մասնակիցների լսումներ

Հանձնաժողովի անդամները լսում են միջազգային երաժշտական մրցույթի մասնակցի կատարումը: