Քաջարանի «Հանքագործ» հուշարձանը

Քաջարանի հանքագործների մշակույթի պալատի մուտքի աջ կողմում տեղադրված «Հանքագործ» հուշարձանը: