Ցույց Ստեփանակերտում

Ցույց Ստեփանակերտում 1989 թվականին: