Հեծանվային սպորտի մրցումներ

Հեծանվային սպորտի մրցումներ 1977 թվականին: