Տեսարան Վանաձոր քաղաքից

Արհեստական լիճ Վանաձորում (Կիրովական):