Դոկտոր, պրոֆեսոր Առաքելյան

Դոկտոր, պրոֆեսոր Առաքելյանը 1984 թվականին: