Համասովետական գիտական վիրաբուժության երևանյան մասնաճյուղը

Համասովետական գիտական վիրաբուժության երևանյան մասնաճյուղի բժիշկներ Մկրտիչ Ավագյանը, Արտակ Հովսեփյանը, Մկրտիչ Նորայրովիչը, Վարդան Բախշյանը և  Ռաֆիկ Բիջոյանը: