Այգեգործության մեքենայացման լաբորատորիա

Ինժեներ Ռ. Գրիգորյանը ներկայացնում է պտղի չորացման եղանակը: