Երևանի կառուցապատումը

Երևանի կառուցապատումը 1975 թվականին: