Ալեքսանդր Մյասնիկյանի 100-ամյակին նվիրված միջոցառում
Ալեքսանդր Մյասնիկյանի 100-ամյակին նվիրված միջոցառում 1986 թվականի մայիսի 23-ին: