«Հայհաստոց» («Արմստանոկ») գործարանը
«Հայհաստոց» («Արմստանոկ») գործարանը 1986 թվականին: