Ագարակի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատ
Ագարակի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատը: