Հավաքածու. 27/07/17

Լուսանկարների հավաքածու՝ մշակույթ, սպորտ, շինարարություն, «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն և այլն: