Երևանյան համայնապատկեր. Ազգային Ժողով

Երևանյան համայնապետկեր։ Կոնտրոնում՝ Ազգային Ժողովի շենքը։ Նակինում՝ Կոմկուսի կենտրոնական կոմիտեի շենք։