Երևանի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարանի շենքը: