Երևանի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքը: