Նորակառույց ավտոմատ հեռախոսակայան Սիսիանում

Սիսիանի նորակառույց ավտոմատ հեռախոսակայանի աշխատակիցներն աշխատանքի պահին:198