Հրամանատար Գրիգոր Կորգան

Կովկասի Կարմիր բանակի հրամանատար Գրիգոր Կորգանի դիմանկարը: