Վանաձորի գեղեցիկ բնակչուհիները

Վանաձոր (Կիրովական) քաղաքի բնակչուհիները 1971 թվականին: