Աղթամար եկեղեցու պատկերաքանդակներից

Աղթամար եկեղեցու պատկերաքանդակներից մի հատված: