Ակադեմիկոս Հրաչյա Աճառյան

Ականավոր հայ լեզվաբան, հայագետ, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Հրաչյա Աճառյանը: