Խորակերտի վանք

Խորակերտի վանք, 13-րդ դարի ճարտարապետական հուշարձանախումբ Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղում՝ Լալվար լեռան արևմտյան փեշերին: