Սանահինի միջնադարյան վանական համալիր

10-13-րդ դարերի Սանահինի վանական համալիրը: