Եղվարդի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու պատկերաքանդակներից

Եղվարդի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու արտաքին պատից հատված: