Սանահինի վանք

10-13 րդ դարերի Սանահինի վանական համլիրը: