Զբոսաշրջային դրախտ. Սևանա լճի երկու եկեղեցիները

Սևանա թերաակղզի այցելած զբոսաշրջիկները 1982 թվականին: