Քարավանսարայ Առիճ գյուղի մոտ

13-14-րդ դարերի քարավանսարայ Առիճ գյուղի մոտ: