Արուճի վանք

7-րդ դարի Արուճի վանքը (Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի):