Հատված Տաթևի միջնադարյան վանական համալիրից

Տաթևի միջնադարյան վանական համալիրը 1981 թվականին: