Զբոսաշրջիկները Տաթևի վանքում

Զբոսաշրջիկները Տաթևի վանքում 1981 թվականին: